nane.ntech.de
Wetterdaten
WetterDuino - Temperatur 2m
1.69 °C
min: -3.50
max: 1.75
WetterDuino - Temperatur 5cm
2.88 °C
min: -1.00
max: 4.88
WetterDuino - Temperatur -5cm
0.56 °C
min: -3.38
max: 0.56
WetterDuino - Luftfeuchtigkeit
72.00 %
min: 63.10
max: 72.90
WetterDuino - Temp in Wetterstation
2.40 °C
min: -1.00
max: 2.40
WetterDuino - Luftdruck
1036.47 mBar
min: 1034.11
max: 1036.60
WGDuino - Temp Wintergarten
28.50 °C
min: 19.25
max: 28.50
WGDuino - Luftfeuchte WG
33.50 %
min: 31.90
max: 41.00
GastDuino - Temp Gästezimmer
15.70 °C
min: 15.30
max: 15.70
GastDuino - Feuchte Gästezimmer
56.80 %
min: 56.70
max: 57.80
KellerDuino - Temp Keller
19.60 °C
min: 19.30
max: 19.70
KellerDuino - Feuchte Keller
47.40 %
min: 47.40
max: 51.40
Heizungsdaten
HT3 - Vorlauf Soll
5.00 °C
min: 5.00
max: 61.00
HT3 - Vorlauf ist
53.40 °C
min: 27.50
max: 62.40
HT3 - Brennerleistung
0.00 %
min: 0.00
max: 100.00
HT3 - Warmwasser Soll
54.00 °C
min: 15.00
max: 54.00
HT3 - Warmwasser Ist
49.40 °C
min: 49.40
max: 53.00
Photovoltaik
Solarstrom - Solarstrom DC
3004.00 W
min: 0.00
max: 3004.00
Solarstrom - Solarstrom AC
2893.00 W
min: 0.00
max: 2893.00
Solarstrom - Solarstrom Hausverbrauch
297.00 W
min: 0.00
max: 390.00
Solarstrom - Solarstrom Tagesertrag
3.00 kWh
min: 0.00
max: 3.00
Solartherme
HT3 - Solartherme Kollektor
52.00 °C
min: -6.10
max: 52.00
HT3 - Solarspeicher
37.40 °C
min: 37.40
max: 42.00
HT3 - Ertrag
0.00 kWh
min: 0.00
max: 5.50