nane.ntech.de
Wetterdaten
WetterDuino - Temperatur 2m
14.06 °C
min: 14.06
max: 14.94
WetterDuino - Temperatur 5cm
14.38 °C
min: 14.38
max: 14.63
WetterDuino - Temperatur -5cm
13.50 °C
min: 13.44
max: 14.25
WetterDuino - Luftfeuchtigkeit
35.10 %
min: 34.10
max: 35.10
WetterDuino - Temp in Wetterstation
15.40 °C
min: 15.40
max: 16.10
WetterDuino - Luftdruck
1005.33 mBar
min: 1005.31
max: 1005.55
WGDuino - Temp Wintergarten
22.43 °C
min: 22.43
max: 22.68
WGDuino - Luftfeuchte WG
38.30 %
min: 37.50
max: 38.30
GastDuino - Temp Gästezimmer
19.40 °C
min: 19.30
max: 19.40
GastDuino - Feuchte Gästezimmer
68.00 %
min: 68.00
max: 68.30
KellerDuino - Temp Keller
21.10 °C
min: 21.10
max: 21.10
KellerDuino - Feuchte Keller
61.80 %
min: 61.00
max: 61.80
Heizungsdaten
HT3 - Vorlauf Soll
5.00 °C
min: 5.00
max: 5.00
HT3 - Vorlauf ist
20.80 °C
min: 20.80
max: 21.00
HT3 - Brennerleistung
0.00 %
min: 0.00
max: 0.00
HT3 - Warmwasser Soll
15.00 °C
min: 15.00
max: 15.00
HT3 - Warmwasser Ist
50.60 °C
min: 50.60
max: 50.70
Photovoltaik
Solarstrom - Solarstrom DC
0.00 W
min: 0.00
max: 0.00
Solarstrom - Solarstrom AC
0.00 W
min: 0.00
max: 0.00
Solarstrom - Solarstrom Hausverbrauch
0.00 W
min: 0.00
max: 0.00
Solarstrom - Solarstrom Tagesertrag
0.00 kWh
min: 0.00
max: 0.00
Solartherme
HT3 - Solartherme Kollektor
12.30 °C
min: 12.30
max: 13.40
HT3 - Solarspeicher
46.30 °C
min: 46.30
max: 46.50
HT3 - Ertrag
8.38 kWh
min: 0.00
max: 8.38