nane.ntech.de
Wetterdaten
WetterDuino - Temperatur 2m
-1.06 °C
min: -3.50
max: 0.19
WetterDuino - Temperatur 5cm
2.75 °C
min: -1.00
max: 4.88
WetterDuino - Temperatur -5cm
-1.69 °C
min: -3.38
max: 0.00
WetterDuino - Luftfeuchtigkeit
71.90 %
min: 63.10
max: 71.90
WetterDuino - Temp in Wetterstation
0.10 °C
min: -1.00
max: 1.90
WetterDuino - Luftdruck
1036.31 mBar
min: 1034.11
max: 1036.35
WGDuino - Temp Wintergarten
21.37 °C
min: 19.25
max: 21.37
WGDuino - Luftfeuchte WG
36.80 %
min: 31.90
max: 41.00
GastDuino - Temp Gästezimmer
15.60 °C
min: 15.30
max: 15.70
GastDuino - Feuchte Gästezimmer
57.00 %
min: 57.00
max: 57.80
KellerDuino - Temp Keller
19.60 °C
min: 19.30
max: 19.70
KellerDuino - Feuchte Keller
47.60 %
min: 47.60
max: 51.40
Heizungsdaten
HT3 - Vorlauf Soll
61.00 °C
min: 5.00
max: 61.00
HT3 - Vorlauf ist
61.00 °C
min: 27.50
max: 62.40
HT3 - Brennerleistung
33.00 %
min: 0.00
max: 100.00
HT3 - Warmwasser Soll
54.00 °C
min: 15.00
max: 54.00
HT3 - Warmwasser Ist
49.70 °C
min: 49.70
max: 53.00
Photovoltaik
Solarstrom - Solarstrom DC
2081.00 W
min: 0.00
max: 2081.00
Solarstrom - Solarstrom AC
2028.00 W
min: 0.00
max: 2028.00
Solarstrom - Solarstrom Hausverbrauch
315.00 W
min: 0.00
max: 369.00
Solarstrom - Solarstrom Tagesertrag
0.97 kWh
min: 0.00
max: 0.97
Solartherme
HT3 - Solartherme Kollektor
18.20 °C
min: -6.10
max: 18.20
HT3 - Solarspeicher
37.50 °C
min: 37.50
max: 42.00
HT3 - Ertrag
0.00 kWh
min: 0.00
max: 5.50